Yangın, deprem, su basması gibi acil durumlarda alınması gereken önlemleri belirlemek, acil durumlar ile ilgili hazırlıkları tanımlamak üzere acil durum yönetmeliğine göre AQUA CITY 2010 ACİL DURUM EYLEM PLANI hazırlanmıştır.

Tüm personelimiz bu konuda gerekli eğitimleri almakta ve belli periyotlarda eğitim ve tatbikatlara katılmaktadırlar.